Organizační předpis č.1

12.2.2017

Představenstvo, v souladu se stanovami Odbytového družstva eBIOneta vydává následující Organizační předpis:

Věc: Stanovení výše členského vkladu a jednorázového členského příspěvku.

1.1. Výše Základního členského vkladu se stanovuje na 1,-Kč

1.2. Výše Jednorázového členského příspěvku se stanovuje na 3 000,-Kč

 

 

 

 

Organizační předpis č.2